Pekarstvo

U oblasti pekarstva „Nipek Gostol TST“ se osposobio za pružanje usluga u tehnološkom delu od zamesa testa do finalizacije gotovog proizvoda. U dugogodišnjoj saradnji sa firmom „Fines“ razvio se obostrano zadovoljavajući partnerski odnos, tako da je „Nipek Gostol TST“ njihov ekskluzivni zastupnik na tržištu Srbije.